Osakaskunta

  • Laitakarin osakaskunta omistaa ja hallinnoi Laitakarin aluetta
  • Osakaskunta järjestäytynyt 11.4.1990
  • Osakastiloja noin 600
  • Ylintä päätösvaltaa käyttää kuuden vuoden välein kokoontuva osakaskunnan yleinen kokous.
  • Vuosittain kokoontuu osakaskunnan edustajisto
  • Käytännön asioita hoitaa Laitakarin osakaskunnan hoitokunta

 

Päätavoitteet

  • Hallinnoida maa- ja vesialuetta
  • Vuokrata maa-alueita yksityisten ja yhteisöjen käyttöön
  • Kehittää aluetta monipuolisesti niin, että Laitakari on portti Selkämeren kansallispuistoon

 

Osakaskunnan tekemiä ja tulevia kehityshankkeita

  • Osakaskunta rakennutti Ihana ry:lle hallin
  • Leppäkarin ja vesialueen osto osakaskunnalle
  • Kravisuun sataman liittäminen osakaskuntaan
  • Osakaskunta on teettänyt Laitakarin alueen kaavoituksen, joka mahdollistaa alueen edelleen kehittämisen. Kaava valmistuu keväällä 2021
  • Laitakarin kehitykseen osallistuminen mm toteuttamalla uusia merkittäviä projekteja, mm. osallistuminen majoituskapasiteetin järjestämiseen Laitakariin

Flow-Flow admin info: Please choose stream layout on options page.