Osakaskunta

 • Laitakarin osakaskunta omistaa ja hallinnoi Laitakarin aluetta
 • Osakaskunta järjestäytynyt 11.4.1990
 • Osakastiloja noin 600
 • Ylintä päätösvaltaa käyttää kuuden vuoden välein kokoontuva osakaskunnan yleinen kokous.
 • Vuosittain kokoontuu osakaskunnan edustajisto
 • Käytännön asioita hoitaa Laitakarin osakaskunnan hoitokunta

 

Päätavoitteet

 • Hallinnoida maa- ja vesialuetta
 • Vuokrata maa-alueita yksityisten ja yhteisöjen käyttöön
 • Kehittää aluetta monipuolisesti niin, että Laitakari on portti Selkämeren kansallispuistoon

 

Osakaskunnan tekemiä ja tulevia kehityshankkeita

 • Osakaskunta rakennutti Ihana ry:lle hallin
 • Leppäkarin ja vesialueen osto osakaskunnalle
 • Kravisuun sataman liittäminen osakaskuntaan
 • Osakaskunta on teettänyt Laitakarin alueen kaavoituksen, joka mahdollistaa alueen edelleen kehittämisen. Kaava valmistuu keväällä 2021
 • Laitakarin kehitykseen osallistuminen mm toteuttamalla uusia merkittäviä projekteja, mm. osallistuminen majoituskapasiteetin järjestämiseen Laitakariin

Flow-Flow admin info: Please choose stream layout on options page.